Rhaglen Gŵyl Lenyddol RS Thomas

Dydd Gwener 9 Mehefin 2017

Cerdded ôl troed R S Thomas
10:00 – 12:00, Eglwys St Hywyn

Cychwyn yn Eglwys Sant Hywyn, mae’r daith gerdded hawdd hon yn arwain heibio’r hen ficerdy at y llwybr ‘dirgel’ a gerddai R S Thomas i osgoi ymwelwyr! Bydd sawl ennyd ar y ffordd i ddarllen rhai cerddi dethol. Ceir golygfeydd o fynydd Anelog ar y ffordd dawel yn ôl i Aberdaron. Mae’n rhaid gwisgo esgidiau cadarn.[Dim mwy na 15 o bobl]. Arweinir gan Susan Fogarty, Darllennydd Barddoniaeth. Llawn.

‘Let me not love thee, if I love thee not’
R S Thomas, George Herbert a’r Eglwys
14:00 – 15:30, Clwb Hwylio

Trafodaeth ar farddoniaeth Thomas yng ngoleuni gwaith y bardd defosiynol mawr o’r ail ganrif ar bymtheg, George Herbert, yr edmygai Thomas ei gerddi gymaint. Beth all celfyddyd telynegol a ffydd fywiog y rhagflaenydd barddonol hwn ddweud wrthym am farddoniaeth a daliadau Thomas ei hun, yn ogystal â’i berthynas â’r Eglwys Anglicanaidd yr oedd ef a Herbert yn offeiriaid ynddi? Helen Wilcox, Athro’r Saesneg, Prifysgol Bangor Lleoliad: Y Clwb Hwylio. Llawn.

Stations of the Untenanted Cross – A Poetry Pilgrimage
20:00 – 21:15, Eglwys St Hywyn

Cerdded o le i le yng ngolau cannwyll yn Eglwys Sant Hywyn. Darllenir cerddi R S Thomas ym mhob man aros a bydd cyfle i bawb feddwl a myfyrio’n dawel. [Dim mwy nag 20 o bobl] Arweinir gan Susan Fogarty, Darllenydd Barddoniaeth. Llawn.

Dydd Sadwrn 10 Mehefin 2017

R S Thomas a’r Eglwys yng Nghymru ‘Yr Hen Fam’
10:30 – 12:00, Ysgol Aberdaron

Perthynas stormus fu perthynas R. S. Thomas â’r Eglwys yng Nghymru ar hyd ei fywyd – Eglwys oedd wedi ei datgysylltu brin ddegawd cyn iddo ef gael ei urddo’n offeiriad ynddi. Amcan y sgwrs hon fydd ystyried y cefndir cymhleth i’r berthynas anodd honno a cheisio amgyffred rhai o’i goblygiadau hi – yn enwedig fel yr amlygwyd y rheini yn ei yrfa fel bardd, o’i chychwyn hyd at ei diwedd. Mae M Wynn Thomas yn Athro’r Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe. Llawn.

Dr. Rowan Williams
13:30 – 15:00, Ysgol Aberdaron

Ar adeg cyhoeddi, nid oedd Dr Williams yn gallu rhoi manylion ei anerchiad. Llawn.

Trin a Thrafod – mwy o gwestiynau nac o atebion?
15:30 – 16:30, Ysgol Aberdaron

Tony Brown yn cadeirio. Cyfle i godi cwestiynau a phwyntiau trafod yn ehangach gyda Helen Wilcox, Wynn Thomas, Rowan Williams a Mark Oakley. Llawn.

Nos Sadwrn yn Eglwys Sant Hywyn

“The Minister” gan R S Thomas, Drama Fydryddol ar gyfer y radio
19:30 – 21:00, Eglwys St Hywyn

Fe’i perfformiwyd a’i darlledu gyntaf ym 1952 [a’i chyhoeddi ym 1953], ac mae “The Minister” yn disgrifio perthynas gweinidog anghydffurfiol â chynulleidfa ei gapel ym mryniau Cymru. Llawn.

“Prelude to Pilgrimages”

Cyflwyniad cerddorol byr gyda’r soddgrwth a’r piano o gyfansoddiad i gerddorfa gan Ellen Davies. Fe’i hysgrifenwyd yn 2016 mewn ymateb i dair cerdd gan R S Thomas. Gobeithir y bydd y gwaith llawn yn cael ei berfformio gyntaf yn y Gadeirlan, Bangor, yn 2018. Llawn.

Dydd Sul 11 Mehefin 2017

Gwasanaeth y Cymun
09:00 – 10:00, Eglwys St Hywyn

Gyda Rowan Williams yn pregethu ac yn cyd-ddathlu’r Sagrafen gydag Andy John, Esgob Bangor Croeso i bawb, o bob a heb ffydd [dwyeithog] Lluniaeth ar ôl y gwasanaeth.

“Taith Thomas a Minnau’ R S Thomas a Gludwaith Ffydd Heddiw
13:00 – 14:30, Eglwys St Maelrhys, Porth Ysgo

“Fe ddechreuais i ddarllen barddoniaeth R S Thomas yn 18 oed ac, heb fod yn rhy ddramatig, maen nhw wedi fy nghynnal ar y môr, gan gadw fy mhen ychydig uwch ben y dŵr, byth ers hynny, Y Parch Mark Oakley, Canghellor Egwlys Gadeiriol St Paul, Llundain Lleoliad Eglwys Sant Maelrhys, Porth Ysgo, 3 milltir o Aberdaron. Llawn.

Pysgod, Sglodion a Barddoniaeth!
18:30 – 21:00, Sblash

Barddoniaeth meic agored i bawb. Darllenwch eich hoff gerdd, neu ofyn i rywun arall ei darllen. Talu am eich swper eich hunan. Dewch â photel. Cytew heb gluten! Lleoliad: Caban Sblash, Aberdaron. Llawn.

Arddangosfa Gelf wedi’i hysbrydoli gan The Minister
Gydol cyfnod yr Ŵyl yn Eglwys Sant Hywyn

I gofrestru eich diddordeb mewn arddangos cysylltwch â susanafogarty@gmail.com