Home / Cartref

The annual RS Thomas Literary Festival celebrates RS Thomas in the Welsh seaside town where he was vicar and wrote some of his best poetry.

The theme of the 2016 Festival is “Convergence of Creativity.” We will explore the influence of RS Thomas’s wife, Elsi Eldridge, an accomplished artist, on his work. We will also examine Thomas’s influence on other artists and how Thomas’s poetry was inspired by modern art.

The RS Thomas Literary Festival features the launch of the latest collection of unpublished Thomas poems, Too Brave to Dream. Presentations from three respected Thomas scholars, an evening concert in St. Hywyn’s Church, a walk through the landscape that inspired RS Thomas, poetry performances, an invitation to RS and Elsi’s studio, and an art exhibition complete the festival. This year we are also joined by the Coleridge in Wales project. Review the full 2016 Festival programme here. This is the opportunity to meet men and women as interested in Thomas as you are!

To reserve your place, please download this booking form or email our festival administrator at susanafogarty@gmail.com.


Eleni, bydd Gŵyl Lenyddol Flynyddol RS Thomas yn cael ei dathlu yn y dref arfordirol Gymreig lle y bu yn ficer ac yr ysgrifennodd peth o’i farddoniaeth gorau.

Thema Gŵyl 2016 ydi “Cyd-gyfeiriad Creadigaeth.” Byddwn yn archwilio dylanwad gwraig R.S. Thomas, Elsie Eldridge, arlunydd uchel iawn ei pharch, ar ei waith. Byddwn hefyd yn archwilio dylanwad Thomas ar artistiaid eraill sut bu i farddoniaeth Thomas gael ei ysbrydoli gan gelfyddyd modern.

Nodweddir Gŵyl Lenyddol R.S. Thomas efo lawnsiad y casgliad diweddara’ o farddoniaeth Thomas sydd heb ei gyhoeddi, Too Brave to Dream. Cyflwyniadau oddiwrth dri sgolor parchedig R.S. Thomas, cyngerdd gyda’r nos yn Eglwys St. Hywyn, taith gerdded trwy dirwedd a ysbrydolodd R.S. Thomas, perfformiadau barddonol, gwahoddiad i stiwdio R.S. ag Elsi a bydd arddangosfa gelf yn cwblhau yr ŵyl. Ymunir hefyd eleni â chynllun Coleridge in Wales. Adolygwch raglen Gŵyl 2016 yn ei llawnder yma. Dyma y cyfle i gyfarfod dynion a merched sydd a’r un diddordeb a chi yn Thomas!

I sicrhau eich lle, lawr-lwythwch y ffurflen archebu hon, neu ebostiwch gweidyddwraig yr Ŵyl: susanafogarty@gmail.com