Home / Cartref

The annual RS Thomas Literary Festival celebrates RS Thomas in the Welsh seaside town where he was vicar and wrote some of his best poetry.

Eleni, bydd Gŵyl Lenyddol Flynyddol RS Thomas yn cael ei dathlu yn y dref arfordirol Gymreig lle y bu yn ficer ac yr ysgrifennodd peth o’i farddoniaeth gorau.

RS Thomas Literary Festival Gwyl Lenyddol 9 - 11 June Mehefin 2017 in Aberdaron Wales Cymru featuring Dr. Rowan Williams