Digwyddiadau Eraill yn 2017 & 2018

Cerdded yn ôl troed R S Thomas – ei ffordd ‘ddirgel’ adref.
Dydd Sadwrn, 6 Mai 2017
Eglwys St Hywyn, Aberdaron 10:30 – 15:30

Ymunwch â ni am ddiwrnod yn Aberdaron, ym mhellafion tawel gwlad Llŷn, plwyf olaf R S Thomas, ar lannau Môr Iwerddon, a ysbrydolodd rai o’i gerddi gorau.

Cewch flas ar ei farddoniaeth ddefosiynol yn eglwys Sant Hywyn; cewch grwydro’r dyffryn cudd ger yr afon a’r dryslwyn sy’n arwain at ei gartref; cewch gerdded ar lwybr hynafol y pererinion a’r seintiau Cristnogol cynnar gyda’i ffynnon sanctaidd a phont fedyddio a dod yn ôl ar y briffordd uwchben y pentref a’i lannau.

Yn cael ei arwain gan Susan Fogarty trwy http://www.journeying.co.uk
Dim mwy na o 15 o bobl. I archebu’ch lle e-bostiwch: susanafogarty@gmail.com


Gwyliau ar yr Ynys gydag R S Thomas a rhagor
Dydd Gwener 23 Mehefin hyd at ddydd Sadwrn 1 Gorffennaf 2017
Ynys Enlli, Penrhyn Llŷn, Gogledd Cymru

Yn cael ei arwain gan Susan Fogarty – Dim mwy na 8 o westeion http://www.journeying.co.uk


Gŵyl Lenyddol R S Thomas
15 – 17 Medi 2017
Eglwys St Mihangel, Eglwys Fach, Aberystwyth

Ebost: alisonswanson@hotmail.com http://www.eglwysfach.co.uk


Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas R S Thomas ac M E Eldridge
Tachwedd 2017 Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

Cyfle i weld murlun The Dance of Life gan Elsi Eldridge. Cyflwyniad treiddgar o’r syniadau a’r delweddau y tu ol i’w greu. susanafogarty@gmail.com


Gŵyl Barddoniaeth a Chelf R S Thomas ac M E Eldridge
29 Mehefin – 1 Gorffennaf 2018
Aberdaron Penrhyn Llŷn

“Y Beirdd a Ysbrydolodd y Bardd a’r Arlunwyr a Ysbrydolodd yr Arlunydd”

  • Yr Athro Daniel Westover, Prifysgol Talaith Dwyrain Tennessee, awdur Stylistic Biography
  • Yr Athro Sam Perry, Prifysgol Hull, awdur Chameleon Poet
  • Yr Athro Tony Brown, Prifysgol Bangor cydolygydd Elsi Eldridge Journals sydd ar fin eu cyhoeddi
  • Dr John McEllhenney awdur A Masterwork of Doubting-Belief
  • Yr Athro William V Davis, Baylor University, golygydd yr Unol Daleithiau Miraculous Simplicity