Digwyddiadau Eraill

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymdeithas R S Thomas ac M E Eldridge

Dydd Sadwrn 3ydd Tachwedd 2018 2yp – 4yp
Ysgol Prendergast, Hillyfields, Near Lewisham, London SE4 1LE

Cyfarfod mewn Neuadd yr hen Ysgol Brockley i weld murlun Aesop’s Fables gan Elsi Eldridge.

General Meeting of the RS Thomas & ME Eldridge Society art