Rhaglen 2019

Nos Iau 20 Mehefin

 
“Stations to the Untenanted Cross”
Susan Fogarty
19:30 – 20:30, £5
Eglwys St Hywyn
Myfyrdod drwy farddoniaeth wrth olau cannwyll 20 o bobl
 

Dydd Gwener 21 Mehefin

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol:
Ysbryd y Tir – Menna Elfyn
11:00 – 16:00, £55
‘Observatory’ Felin Uchaf
Menna Elfyn . Bardd a dramodydd arobryn. ‘Cyfle i ysgrifennu’r byd yn newydd danlli’:15 o bobl
 

Arddangosfa Ted Harrison
“ … his are the echoes we follow”
11:00 – 12:00 Am ddim
Eglwys St Hywyn
Daw teitl yr arddangosfa o gerdd fer RS Thomas “Via Negativa”. http://www.tedharrison.co.uk
 
Taith Bws mini
Ysbryd Llŷn
Peter Hewlett
12:30 -15:00, £15
Aberdaron i bentir Mynydd Mawr, Sarn y Plas, Llanfaelrhys ac Eglwys St Hywyn 15 o bobl http://www.edgeofwaleswalk.co.uk
 
Cerdded ôl Troid RS Thomas
13:30 – 16:00, £10
Susan Fogarty
Bydd sawl ennyd ar y ffordd i ddarllen rhai cerddi dethol 4 milltir. 15 o bobl
 
Beirdd o Gwmpas y Tân
19:30 – 21:00, £7
Tŷcrwn Celtaidd, Felin Uchaf
Gyda’r pobl sy wedi bod yn y Gweithdy Ysgifennu Creadigol http://www.felinwales.org:40 o bobl
 

Dydd Sadwrn 22 Mehefin

Rowan Williams yn Cyflwyno:
O Fewn Tehma’r ŵyl
10:30– 12:30 Yn Cynwys £25 tocyn y ddiwrnod
Neuadd Ysgol Crud y Werin
 
Sandra Anstey yn Cyflwyno:
Ail Ymweld Thomas: Trwy ei Farddoniaeth, Rhyddiaeth a Sgyrsiau
14:00 – 15:30Yn Cynwys £25 tocyn y ddiwrnod
Neuadd Ysgol Crud y Werin
Cysylltodd Sandra ag RS Thomas am y tro cyntaf pan oedd yn fyfyriwr israddedig.
 
Cyfarfod yr Aelodau
Cymdeithas RS Thomas & ME Eldridge
15:45 – 17:00 Yn Cynwys £25 tocyn y ddiwrnod Neuadd Ysgol Crud y Werin
 
Cino Buffet Aeoldau
Cymdeithas RS Thomas & ME Eldridge
18:30 – 19:30, £10
Porth y Swnt
 
Cyngerdd Eglwys St Hywyn
Ysbryd Aberdaron
20:00 – 21:30, £8
Repertoire o ganeuon Cymreig gyda Côr Meibion Carnguwch a Menna Elfyn
 

Dydd Sul 23 Mehefin

Gwasanaeth Offeren Sanctaidd
Barry Morgan – cyn Archesgob Cymru
Eglwys St Hywyn
10:00 – 11:00 [dwyieithog ]
 
Cyfarod yr Arlunydd
11:30 – 12:30 Am ddim
Eglwys St Hywyn
Amser i gael sgwrs gyda Ted Harrison http://www.tedharrison.co.uk
 
WORD
Rev Nick Fisher
Gwaith Corawl gan Francis Pott
Eglwys St Maelrhys
13:30 – 15:00,  £5
Mae WORD yn ceisio ail ddehongli ‘Prolog’ anhygoel Sant Ioan ar gyfer ein cyfnod ôl fodern gyda llinellau RS Thomas yn cael eu gweu i’r crynodeb. :50 o bobl