Rhaglen 2018

Dydd Iau 28 Mehefin

6.30pm – 9pm “Fish Chips and Poetry Please” yng Nghaban Pysgod Sblash
Perfformiadau meic agored gan ysgrifenwyr ysbrydoledig ac eign feirdd

Dydd Gwener 29 Mehefin

10.30am – 12 ganol dydd “A walk with Ronald and Elsi – poetical and botanical”

2pm – 3.30pm “The Poetic Astronaut of God-Space”
gyda Daniel K Westover, Tennessee.  Awdur RS Thomas A Stylistic Biography

8pm – 9.15pm “Stations to the Untenanted Cross – A Pilgrimage to Nowhere”
Myfyrdod barddonol yn Eglwys Sant Hywyn

8pm – 9pm “Ah Iago, my friend”  ym  Mhorth y Swnt
Glyn Edwards, Gogledd Cymru.

Dydd Sadwrn 30 Mehefin

10.30am – 12 noon “A strange feeling: Face to Face with Botticelli”
John McEllhenney, Pennsylvania, hanes taith Elsi Eldridge i’r Eidal ym 1934

2pm – 3.30pm  “Chameleon Poet”
Sam Perry, Prifysgol Hull.  Y beirdd a ysbrydolodd y bardd

6.30 – 7.30 Cinio Bwffe am ddim ym Mhorth y Swnt i aelodau’r Gymdeithas

8.pm – 9pm Cyngerdd gan Gôr Meibion Carnguwch yn Eglwys Sant Hywyn
MWY NAG UN BARDD YN ABERDARON: TEYRNGED I JOHN MORRIS GAN RS THOMAS AC ERAILL.

Yn ogystal â repertoire o ganeuon cyfarwydd Cymru, bydd y cyngerdd hwn yn dwyn i gof farwolaeth drasig John Morris, Prifathro ysgol y pentref, a’i ddisgybl David Alun ym 1977, ac yn dwyn i gof hefyd y llawenydd yn ei farddoniaeth, wedi’i osod i gerddoriaeth, yn cofnodi’r bobl, y lleoedd a’r digwyddiadau o gwmpas Aberdaron dros hanner can mlynedd yn ôl.

Dydd Sul 1 Gorffennaf

11.00am – 12.00pm Gwasanaeth yr Ewcharist, Cadeirlan Bangor
Yr Esgob Andy John a chyn Archesgob Cymru Barry Morgan

12.30pm – 2pm Cinio Byffe yng Nghanolfan y Celfyddydau Pontio taith gerdded 3 munud o’r Gadeirlan

2.30pm – 3.30pm “RS Thomas for a new Generation” Cadeirlan Bangor

Y perfformiad cyntaf yn y byd o waith cerddorfaol Ellen Davies ‘Pilgrimages’ yn cael ei berfformio gan Ensemble Cymru gydag Anne Denholm, y Delynores Frenhinol. Cyfansoddiad cerddorfaol wedi’i ysbrydoli gan dair o gerddi RS Thomas a thirwedd penrhyn Llŷn. Mae’n cynnwys seinlun o’r môr a’r glannau – yn dod â Llŷn i Fangor.

Owen Lowery – The Poet Prevails – wedi’i ysbrydoli gan RS Thomas. Yn perfformio’i waith ei hun “A visit from the ogre”, er gwaethaf y ffaith ei fod wedi’i barlysu o’r ysgwyddau i lawr sy’n ei orfodi i ddefnyddio peiriant anadlu. [Mae rhagor o wybodaeth ar y dudalen Cyflwynwyr]

Perfformiad cyntaf o ‘The Other’ wedi’i osod i gerddoriaeth gan Robert L Moran o Philadelphia.

Gosber gan Gôr y Gadeirlan o dan arweiniad Paul Booth gydag Ensemble Cymru