Siaradwyr yr Wŷl Lenyddol 2017

Helen Wilcox

download-helen-wilcoxMae Helen Wilcox yn Athro Saesneg ym Mhrifysgol Bangor. Ei phrif faes ymchwil yw llenyddiaeth Saesneg yr unfed a’r ail ganrif ar bymtheg, yn cynnwys barddoniaeth ddefosiynol, drama Shakespearaidd a gwaith awduron benywaidd cynnar. Mae’n brif awdurdod ar waith George Herbert, y golygodd ei gerddi ar gyfer Gwasg Prifysgol Caergrawnt (2007/2011/2016). Mae Helen wedi edmygu barddoniaeth R.S. Thomas bron cyhyd ag y mae wedi bod yn darllen gwaith Herbert, ac mae’n awyddus i edrych yn fanylach ar y berthynas rhwng y ddau fardd-offeiriad Cymreig hyn a lwyddodd mewn barddoniaeth Saesneg i fynegi mor huawdl frwydrau mewnol yr enaid Cristnogol.

M. Wynn Thomas

wynn-thomas-swansea-acY mae M. Wynn Thomas yn Athro’r Saesneg ac yn ddeilydd Cadair Emyr Humphreys yn llên Saesneg Cymru ym Mhrifysgol Abertawe. Yr oedd yn un o sylfaenwyr y ganolfan ymchwl arbenigol CREW ac y mae’n Gymrawd yr Academi Brydeinig a Chymdeithas Ddysgedig Cymru. Yr olaf o’r ugain cyfrol ym meysydd barddoniaeth America a llenyddiaethau Cymru a gyhoeddwyd ganddo yw The Nations of Wales: 1890-1914 ac ym 2013 fe osodwyd ei astudiaeth o R.S.Thomas: Serial Obsessive ar restr fer Llyfr y Flwyddyn. Ar ôl i R. S. Thomas ei wneud yn gyfrifol am y cerddi nas cyhoeddwydd cyn iddo farw, fe gyhoeddodd gasgliad byr o gerddi’r bardd dan y teitl Residues yn 2001.

Rowan Williams

archbishop-rowan-websizeRowan Williams, Archesgob Caergaint (2002 – 2012) yw Meistr Coleg Magdalen, Caergrawnt. Yn ddiwynydd, awdur, eglwyswr, Cymro a bardd o fri, uchelfannau ei yrfa yw: Gradd Doethur mewn Diwinyddiaeth, Rhydychen; Cymrawd a Deon Coleg Clare, Caergrawnt; Athro yr Arglwyddes Margaret mewn Diwinyddiaeth, Rhydychen; Esgob Mynyw (1992 – 2000) ac Archesgob Cymru (2000 – 2002). Mae ei lyfr The Poems of Rowan Williams (2002), ei deyrnged er cof am R S Thomas o’r enw “Deathship”, yn agor gyda’r llinellau sy’n sôn am RS yn ei ymddeoliad, yn byw yn ei fwthyn yn edrych dros y môr. “The last years, words from a window / smoothing the sea, / the iron back and forth / to probe the fugitive wrinkles”

Mark Oakley

image-1-mark-oakleyMark Oakley yw Canghellor Eglwys Gadeiriol St Paul yn Llundain ac mae’n gyfrifol am waith addysgol ac ymestyn allan y Gadeirlan. Bu’n gwasanaethau fel Rheithor St Paul, Covent Garden, Llundain (Eglwys yr Actorion) ac mae’n Ddirprwy Offeiriad Sefydlog i Ei Mawrhydi, y Frenhines, ac yn Ddarlithydd Ymweld yng Ngholeg Kings, Llundain. Mae ei lenyddiaeth a’i ddarllediadau’n trafod barddoniaeth, ysbrydolrwydd a hawliau dynol. Ceir yn ei lyfrau The Collage of God (2001) a The Splash of Words (2016), lle mae’n dyfynu R S Thomas nifer o weithiau, yn atsain yn ei destun ar gyfer yr ŵyl hon. I’w weld yn trafod ei lyfr diwethaf, ewch i: The Splash of Words: Believing in Poetry
https://www.stpauls.co.uk/learning-faith/adult-learning/videos-podcasts/2016-videos

Tony Brown

tony-brown-cropped-websizeTony Brown, Athro Emeritws Ysgol y Saesneg ym Mhrifysgol Bangor yw Cyd-gyfarwyddwr Canolfan Astudio R S Thomas. Mae wedi cyhoeddi’n eang ym maes llenyddiaeth o Gymru yn yr iaith Saesneg. Roedd yn olygydd cyntaf y cyfnodolyn Welsh Writing in English: A Yearbook of Critical Essays (1995-2007). Mae wedi cyhoeddi ar R S Thomas ers tua deng mlynedd ar hugain, gan gynnwys R.S Thomas (Gwasg Prifysgol Cymru, 2006 a 2013). Gyda Jason Walford Davies, cyhoeddodd gerddi R S Thomas oedd heb eu cyhoeddi Uncollected Poems (2013) a Too Brave to Dream (2016)

Susan Fogarty

susan-fogarty-websizeSusan Fogarty yw Warden Gwenidogaethol Ardal Weinidogaeth Bro Enlli yn Esgobaeth Bangor. Mae wedi hyrwyddo digwyddiadau ynghylch R S Thomas yn Aberdaron ers 2012. Mae hefyd wedi dyfeiso myfyrdod gweddigar unigryw: Stations: A Poetry Pilgrimage sydd wedi’i gyflwyno mewn eglwysi yng Ngwledydd Prydain ac yn yr Unol Daleithiau. Wrth arwain grwpiau ar deithiau cerdded ac ar enciliau mae’n darllen barddoniaeth R S Thomas yn y tirlun a’i ysbrydolodd. Cyhoeddodd erthyglau yn The Church Times, Faith & Freedom a Christians Aware. Ar hyn o bryd, mae’n sefydlu Cymdeithas R S Thomas ac M E Eldridge.